Selfline en STAP-budget

Het STAP Budget komt in 2024 te vervallen. Het is per september 2023

niet meer mogelijk het STAP budget aan te vragen voor de kappersopleiding. 

 

De in 2022 en 2023 aan Selfline cursisten toegekende STAP budgetten blijven geldig.  

 

 

(*) STAP = STimulering Arbeidsmarkt Positie.