Download
Protocol Selfline, kappersopleiding ten tijde van COVID-19
Gezondheid voor alle cursisten, docenten en modellen staat voorop bij de Selfline kapperscursussen.
Alle betrokkenen bij de cursus dienen zich te houden aan dit protocol en aan de actuele RIVM-richtlijnen.
Samen maken we er een leuke, leerzame én veilige cursus van.
Protocol Selfine, kappersopleiding ten t
Adobe Acrobat document 115.9 KB